PRATITE NAS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA


AKTUELNO

Organizacije civilnog društva i mediji – pokretači pozitivnih promjena u procesu evropskih integracija

Da bi se nosile sa svakodnevnim promjenama u društvu, a posebno onim vezanim za procese evropskih integracija, organizacije civilnog društva (OCD) bi trebalo da svakodnevno uče, stiču nova znanja i iskustva i grade kadrove koji mogu dati ekspertnu podršku u tim procesima. To je zaključeno tokom…

GoDialogue- OpenUp4 Kick Off days in Prague

GoDialogueOPenUp4 text1