Projekat YouTHink- rekli smo ne korupciji, kojeg implementira Udruženje “Ja bih u EU”, a finansira Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, na inovativan način angažuje mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno učešće u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse. Također, cilj nam je mobilizirati mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme u oblasti vladavine prava, za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji.

Prvi interaktivni panel pod nazivom “Kako korupcija utiče na život mladih u BiH – najčešći oblici korupcije“ koji je održan u Mostaru, otvorili su mr. soc. Alma Kozo, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK, prof. dr. Merima Jašarević, Univerzitet „Džemal Bijedić“ i Edisa Demić, Udruženje Dignitet, Mostar.

Prezetacija prof. dr. Merime Jašarević

“Činjenica je da je fenomen korupcije najstariji društveni fenomen, dakle star jer koliko i ljudska civilizacija. Već od prvih zajednica imamo ljudsku sklonost da se do određenih ličnih ciljeva dolazi na štetu općeg interesa zajednice. Samodisciplina, trud i rad, volja za znanjem i rad na pozitivnim stranama naše ličnosti su jedini i pravi preventivni lijek protiv korupcije. Koruptivne radnje se lijepe na labilne ličnosti, pohlepu i često nedostatak kompetentnosti. Ličnost koja je jaka, koja svoje ciljeve usaglašava sa ciljevima općeg dobra može biti lijek za društvene devijacije poput korupcije. Dakle znanje i moralni kompas u svakom čovjeku su ideal zdravog društva.”, istakla je prof. dr. Merima Jašarević.

Na početku panela prezentirano je i online istraživanje koje je Udruženje Ja bih u EU uradilo u pripremi panela ali i Akademije za borbu protiv korupcije koja će se također, održati unutar projekta. Jedan od nalaza istraživanja pokazuje da 93,5% ispitanika nema povjerenja u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine.

Marko Pavlović, Haris Hodžić, studenti, Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić su prezentirali mišljenja mladih u borbi protiv korupcije.

Aktivna diskusija mladih

Veliki broj srednjoškolaca i studenata odazvao se pozivu na panel, te podijelio svoja iskustva sa koruptivnim radnjama. “Današnji panel mi je približio pojam korupcije i saznala sam dosta o načinima na koji možemo prijaviti korupciju, te ću nastojati da znanje koje sam stekla prenesem na ostale mlade ljude u svojoj lokalnoj zajednici”, rekla je Džejla Tanović, jedna od učesnica panela.

Izuzetno veliki postotak građana Bosne i Hercegovine je svjestan postojanja korupcije u raznim oblicima, ali ukupna društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, nedostatak reformi u oblasti vladavine prava čini da se građani općenito osjećaju nesigurno ali i nemoćno u borbi protiv korupcije.

“Danas smo imali priliku da čujemo kako mladi ljudi mogu biti pozitivni pokretači promjena. Znamo da bi se korupcija spriječila potrebno je imati dobar zakonodavni okvir, učinkovite institucije u borbi protiv korupcije, aktivno građanstvo, svijest o štetnosti i sankcije za počinitelja korupcije. Događaji kao ovaj a su odlične prilika, da mladi uče i djele svoje promišljanje i da se u konačnici u daljnjem životnom djelovanju bore protiv ove pošasti.”, istakla je aktivistica Edisa Demić.

Panelisti su poslali poruku da je izuzetno važna saradnja institucija, akademskog sektora, organizacija civilnog društva, te mladih u borbi protiv korupcije.

O autoru:

Samra

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *