Da bi osobe s invaliditetom mogle, na istom nivou kao i ostali komunicirati sa javnim i uslužnim servisima i službama, koristiti njihove usluge i nesmetano pratiti sadržaje na svim medijskim servisima i drugim kanalima komunikacije potrebna su prilagođavanja.
Osiguranje pristupačnosti je zakonska obaveza javnih servisa u pružanju usluga građanima. Osiguranje pristupačnosti bilo kojeg servisa i usluge podrazumijeva i povećanje broja korisnika tog servisa što je cilj svakog ponuđača usluge.

Medijska ili digitalna pristupačnost se obezbjeđuje kroz pristupačan TV program i sadržaj, te pristupačne web stranice javnih servisa i usluga. Pri tome se podrazumijeva da će vlasti i institucije donijeti provodive strategije, akcione planove i propise za osiguranje pristupačnosti na osnovu međunarodnih standarda, direktiva Evropske unije i
preporuka od strane UN Komiteta za primjenu Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.

Cilj ovog vodiča je dati jasne smjernice za prilagođavanje medijskog sadržaja javnim i privatnim medijskim servisima i kućama, kao i svim drugim javnim institucijama i ustanovama koje ostvaruju komunikaciju i obezbjeđuju informaciju prema javnosti. Vodič je namijenjen i udruženjima osoba s invaliditetom i pojedincima koji imaju interes i želju baviti se prilagođavanjem sadržaja za bilo koju grupu korisnika.

Vodič je nastao kao rezultat niza održanih diskusija i radionica sa predstavnicima udruženja osoba s invaliditetom, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, medijskih kuća i servisa, stručnjaka iz oblasti komunikacija, web programiranja i prilagođavanja sadržaja u okviru dvogodišnjeg projekta „Jednak pristup svima“ koji zajednički provode Incijativa i civilna akcija (ICVA) i udruženja Ja bih u EU, a finansira Evropska unija.

Vodič možete pogledati u nastavku na linku

O autoru:

admin

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *