Turističko putovanje

Ukoliko je svrha putovanja turistička posjeta, granična policija može tražiti na uvid rezervaciju hotela ili drugog smještaja. Također ako se radi o učešću na stručnom seminaru, mogu tražiti na uvid pozivno pismo ili spisak registrovanih učesnika seminara.

Ukoliko se putuje u posjetu rođacima ili prijateljima koji već borave u “šengenskom prostoru” nije potrebno imati formalno garantno pismo, ali svakako treba biti u mogućnosti da se tačno navedu podaci o osobi kod koga se putuje ili adresa na kojoj će se boraviti.

Pri tome se može pokazati odgovarajući dokument ukoliko se posjeduje, poput pozivnog pisma ili kopije putne ili druge isprave osobe kod koje se putuje.