Studentske vize

Zahtjevi za vizu u svrhu studiranja/pohađanja kurseva jezika (boravci duži od 90 dana) se moraju predati lično u diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu studiranja iznosi otprilike 2 do 3 mjeseca.

Osim potvrde o upisu na univerzitet potreban je i dokaz o finansiranju studija u toku prve studijske godine (u Njemačkoj trenutno 638 Eura mjesečno) npr. u vidu garantnog pisma, štedne knjižice)

Kanditati za studij trebaju da imaju dokaz o poznavanju jezika ili dokaz o planiranom kursu za intenzivno učenje jezika, diploma i dokaz o finansiranju studija u toku prve studijske godine

Za Kurs jezika potrebna je prijava za privatni kurs jezika ili potvrda škole za jezike o učešću na kursu za jezike, dokaz o finansiranju boravka,

Za putovanja u svrhu studiranaja i obrazovanja ili za učešće na kursu jezika uz boravak do maksimalno 90 dana važe uslovi za izdavanje Šengen-vize (analogno turističkoj vizi).