Status Kosova

Kosovo je, po ocjeni Europske komisije, ostvarilo “politički napredak”, ali velika zabrinutost postoji po pitanju vladavine zakona. U izvještaju se ukazuje da je sposobnost kosovske javne administracije i dalje slaba, a da pravosuđe nije djelotvorno.
Europska komisija smatra da bi uskoro trebalo pokrenuti dijalog o viznoj liberalizaciji s Kosovom. Ujedno, Komisija pomaže Kosovu da stvori uslove za eventualno sklapanje sporazuma o trgovini sa EU.