Savjet pravnice Lejle Gačanice: Kako i kome prijaviti napade na novinare?

0
412

Novinari i novinarke u BiH gotovo svakodnevno se suočavaju sa različitim vrstama napada zbog posla koji obavljaju, od fizičkih napada do prijetnji i pismenih napada i uvreda u online prostoru.

Mediacentar Sarajevo je proteklih mjeseci radio na istraživanju o online napadima na novinare koje će uskoro biti objavljeno. Tokom rada na istraživanju, saradnica Mediacentra, pravnica Lejla Gačanica napravila je primjerak prijave napada na novinare koji bi mogli da posluže kolegama i kolegicama koji se suoče na napadima – da ih i prijave.

Namjena ovih formi je da budu dostupne novinarima i novinarkama i da razbiju predodžbu, koja možda postoji, o tome koliko je komplikovano i nemoguće sam popuniti prijavu i predati je policiji.

Gačanica preporučuje dvije forme – za Federaciju BiH i za Republiku Srpsku – koje se odnose na dva entitetska krivična zakona. Forma prijave treba da sadrži osnovne podatke o podnositelju prijave (ime i prezime, JMBG, adresu i kontakt telefon), podatke o policijskoj stanici kojoj se prijava podnosi, opis prijave i eventualne dokaze.

Naprimjer, ako se radi o prijavi online napada na novinare, kao dokaze je moguće navesti i dostaviti screenshot komentara, email-a, poruke, naslova, teksta – neovisno da li se radi o nasilju učinjenom u privatnom online prostoru (interna prepiska, lični/profesionalni mail, poruka sa društvenih mreža) ili javno (na portalima, u komentarima, u statusima).

Dokazi moraju sadržavati (mora biti vidljivo) – naziv/ime/nadimak pošiljaoca (vidljivo da je ta osoba poslala sadržaj), email/profil/ime/nadimak koji žrtva nasilja koristi (vidljivo da je sadržaj upućen njoj/njemu), datum slanja, datum prijema/otvaranja/objave, datum pristupa sadržaju (tj. kada ga je žrtva vidjela – napravila screenshot), jasno čitljiv sadržaj kojim se vrši nasilje .

Za prijavu napada je nadležna ona policijska uprava ili stanica gdje prijavitelj ima prebivalište ili boravište.

Prijavu je potrebno nasloviti kao “Prijava o izvršenju krivičnog djela” ukoliko se radi npr. o fizičkom napadu, a ukoliko se radi o povredi prava za koju je propisan prekršajni postupak, onda ju je potrebno nasloviti kao “Prijava o povredi prava”.