Samit EU-Zapadni Balkan: Unapređenje povezanosti i sigurnosti u regionu

0
463
Jean-Claude Juncker

Samit lidera Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana koji je održan u Sofiji potvrdio je evropsku perspektivu regiona te predstavio niz konkretnih koraka za jačanje saradnje u oblastima povezanosti, sigurnosti i vladavine prava.

Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izjavio: “Ovaj samit nam je omogućio da još više ojačamo veze sa našim prijateljima sa Zapadnog Balkana, koji se, korak po korak, svakoga dana pomalo približavaju Evropskoj uniji – svaki svojim tempom i prema svojim zaslugama. Postati dio Evropske unije znači dijeliti vrijednosti i principe, uključujući poštivanje vladavine prava, nezavisnost pravosuđa i slobodu izražavanja – jer je Evropska unija, prije svega, zajednica vrijednosti i prava.”

Samit i prateća Deklaracija iz Sofije naglašavaju važnost dalje predanosti Zapadnog Balkana vladavini prava, borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala, dobrom upravljanu kao i poštivanju ljudskih prava i prava osoba koja pripadaju manjinama. Efikasna provedba reformi u ovim oblastima je od ključne je važnosti za dalji napredak regiona na evropskom putu. Lideri EU i Zapadnog Balkana usaglasili su se da poduzmu određene korake kako bi unaprijedili energetsku i saobraćajnu infrastrukturu kao i digitalnu povezanost u regionu. EU i partneri sa Zapadnog Balkana također su postavili temelje za još tješnju saradnju u oblastima sigurnosti, migracija te rješavanju geopolitičkih izazova.

Povezivanje infrastruktura, ekonomija i ljudi

S ciljem podrške provedbi Deklaracije iz Sofije i pozivajući se na Strategiju Evropske komisije za Zapadni Balkan i njenih šest vodećih inicijativa, predsjednik Juncker najavio je danas novi paket mjera koji će podstaći povezanost unutar regiona i sa EU, naročito kroz Investicioni fond za Zapadni Balkan.

  • EU će obezbijediti bespovratna sredstva za dodatnih 11 saobraćajnih projekata visokog prioriteta (putevi, željeznica, luke) vrijednih 190 miliona eura. Investicija može doseći i do 1 milijarde eura uz kredite međunarodnih finansijskih institucija. Ovo uključuje finansiranje prve dvije dionice “Autoputa mira” (Niš – Priština – Drač) i “Plavog autoputa” duž jadranske obale.
  • Za razvoj nove Digitalne agende za Zapadni Balkan, EU je izdvojila 30 miliona eura za investicije u širokopojasne mreže u regionu. Partneri su se usaglasili da prošire aranžmane unutar regiona za smanjenje troškove roaminga dok će EU istovremeno razviti mapu puta za smanjenje troškova roaminga između Zapadnog Balkana i EU.
  • Pored toga, EU će podržati energetsku tranziciju regiona kroz promociju obnovljivih izvora energije, uključujući održivu upotrebu hidroenergije.
  • U oblasti ekonomske povezanosti, Komisija će nastaviti da podržava postojeći plan regiona za razvoj Regionalnog ekonomskog područja, te je Samit pozdravio obvezivanje na unapređenje rada u pogledu priznavanja kvalifikacija, kao i olakšavanja trgovine unutar Zapadnog Balkana.
  • Komisija će povećati svoju podršku za mlade i obrazovanje, naročito putem udvostručavanja sredstava za program Erasmus+ za region kao i kroz pokretanje pilot-projekta za mobilnost i strukovno obrazovanje i obuku. Komisija će također uspostaviti “Omladinski Lab Zapadnog Balkana” u 2018. godini te time otvoriti prostor inovativnim politikama koje će se baviti potrebama mladih ljudi. U konačnici, podržat će proširenje Regionalnog ureda za saradnju mladih te uvesti unutarregionalne sheme mobilnosti.

Daljnji elementi godišnjeg Paketa povezanosti EU biće predstavljeni kasnije tokom godine.

Pored toga, partneri su se obavezali na Digitalnu agendu za Zapadni Balkan. Ona će podržati kretanje Zapadnog Balkana ka digitalnoj ekonomiji i uključuje korake poput mape puta za smanjenje troškova roaminga kao i paket tehničke pomoći za potencijalne investicije u oblasti poput širokopojasnog interneta.

Tješnja saradnja u oblasti sigurnosti

Evropska unija i Zapadni Balkan suočavaju se sa zajedničkim sigurnosnim izazovima. EU i Zapadni Balkan su se usaglasili na Samitu da unaprijede rad na ključnim sigurnosnim prioritetima:

  • borba protiv terorizma, uključujući izvore finansiranja, nasilni ekstremizam te povratak stranih boraca kao i prevencija radikalizacije;
  • poboljšana saradnja u borbi protiv teškog i organiziranog kriminala, naročito protiv trgovine nelegalnim oružjem i drogom, krijumčarenja ljudi i osoba te protiv kibernetičkih i hibridnih prijetnji.

EU i partneri sa Zapadnog Balkana usaglasili su se da nastave sa dosadašnjim suštinskim naporima jačanjem strateškog i operativnog rada u oblasti policijske i pravosudne saradnje, naročito kroz učešće Zapadnog Balkana u Ciklusu politike EU 2018-2021 za koordiniranje saradnje protiv teškog i organiziranog kriminala. Uz podršku Evropske komisije, EU agencije za pravosuđe i unutarnja pitanja, kao što su Europol i CEPOL, dublje će se aktivirati na Zapadnom Balkanu s ciljem efikasnog povezivanja unutarnjih i vanjskih aktivnosti protiv svih vrsta prekograničnog kriminala.

Saradnja u rješavanju izbjegličke krize pokazala je vrijednosti koordiniranih napora. Lideri EU i Zapadnog Balkana usaglasili su se da ojačaju saradnju u pogledu migracija i upravljanja granicama, uključujući i oficire za vezu koje će rasporediti EU.