Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA)

Zaključivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SAA) 16.6.2008. godine u Luksemburgu po prvi put je uspostavljen ugovorni odnos između Bosne i Hercegovine i Europske unije, što predstavlja prvi korak ka ostvarenje punopravnog članstva u EU. SAA je nova, treća generacija europskih sporazuma, ponuđena isključivo zemljama zapadnog Balkana, koji je nadređen domaćem zakonodavstvu, samim tim predstavlja obavezujući akt za sve nivoe vlasti u zemlji.
jedan od najvažnijih dijelova SAA-a je uspostava slobodne trgovine između BiH i EU, a šta se odnosi na obostrano ukidanje svih carina i količinskih ograničenja u međusobnoj trgovini proizvodima porijeklom iz BiH i EU. Cilj je da se podstakne razvoj konkurentnosti domaćih izvoznika, te povećati investicije i zaposlenost u određenim preduzećima i oblastima privrede.

SAA zemljama nudi snažne podsticaje, istovremeno postavljajući pred njih zahtjevne političke i ekonomske uvjete, među kojima je posebno istaknuta potreba za regionalnom saradnjom. Kako bi razvile bliži odnos s Unijom, zemlje trebaju uskladiti svoj politički, ekonomski i institucionalni razvoj s vrijednostima i modelima na kojima se zasniva EU, a to su demokratija, poštivanje ljudskih prava i tržišna ekonomija.
Također, pojačana je regionalna saradnja, posebno sa državama koje su u istom ugovornom odnosu s EU. Regionalna saradnja se tiče: uspostave političkog dijaloga, uspostave zone slobodne trgovine, a posebno oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova.

DOKUMENTI
SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU
Strategija proširenja i ključni izazovi 2010. – 2011.
PRIVREMENI SPORAZUM O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA
IZVJEŠTAJ O NAPRETKU BOSNE I HERCEGOVINE U 2010. godini