Komesar za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn i premijer Crne Gore, Duško Marković obišli su projekat rekonstrukcije pruge u Podgorici.

Hahn i Marković su se složili da je ovaj projekat, finansiran kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF), dobar primjer pomoći koju EU pruža Crnoj Gori na putu integracija.

Komesar Hahn je rekao da EU nastavlja da ulaže u svoje buduće države članice i da građani Crne Gore mogu vidjeti šta su pozitivni efekti tih ulaganja. Han je naglasio važnost nove Strategije za Zapadni Balkan.

“Konkretni projekat obuhvata tri od šest oblasti iz Strategije za Zapadni Balkan. Radi se o povezivanju, radi se o podsticanju razvoja privrede i radi se o daljem pomirenju i dobrim susjedskim odnosima. Da bismo finansirali dodatne aktivnosti vezane za Strategiju zaZapadni Balkan, identifikovali smo i prikupili dodatnih 500 miliona eura za naredne tri godine, kako bismo stimulisali sve te aktivnosti i inicijative “, rekao je Han

Premijer Marković je rekao da je poboljšanje saobraćajne infrastrukture veoma važno za povezivanje regiona i EU.

Direktorica Regionalne kancelarije Evropske investicione banke (EIB) za zapadni Balkan, Dubravka Negre, rekla je da će uskoro početi radovi na ovom složenom projektu.

– Od izgradnje ove pruge, prije 40 godina, nije postojao veliki projekat rekonstrukcije. Ovo je jedna od najkompleksnijih željezničkih ruta u Evropi u pogledu održavanja. Dakle, posao koji je pred nama je težak i zahtjevan, ali u saradnji sa našim partnerima uspješno ćemo ga završiti – kazala je Negre.

Projekat “Rekonstrukcija i revitalizacija pruge Bar-Vrbnica ” vrijedan je 40 miliona eura. Pola novca je EU grant, kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir, a druga polovina je kredit Evropske investicione banke. Nakon finalizacije projekta, oko 750.000 putnika koji svake godine koriste ovu rutu, putovat će brže i sigurnije.

Izvor: delmne.ec.europa.eu

O autoru:

admin