Nakon stupanja na snagu bezviznog režima 15. decembra 2010. godine, građani BiH koji imaju biometrijski pasoš imaju pravo višekratnog ulaska u zemlje Unije, ali u šest mjeseci, odnosno 180 dana, boravak u zemljama Schengena ne može biti duži od 90 dana. Za oni koji ne budu poštovali ovu odredbu postoji mogućnosti zabrane ulaska u ove zemlje.
Građani mogu putovati u 28 zemalja koje čine schengenski prostor. To su Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Finska, Francuska, Grčka, Island (nije član EU), Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška (nije članica EU), Austrija, Portugal, Švedska, Španija, Švicarska (nije član EU), Češka Republika, Slovačka, Poljska, Mađarska, Slovenija, Latvija, Litvanija, Estonija, Malta. Irska i Velika Britanija nisu potpisale Schengenski ugovor što znači da za ulazak u ove dvije zemlje i dalje važi vizni režim za naše građane.

Kontrola na granici

Prilikom ulaska u EU od građana se može tražiti da navedu razlog i cilj putovanja, te da pokažu da li imaju dovoljno gotovine za putovanje, a garancija također može biti i kreditna kartica.
Za boravak u Švedskoj, Danskoj, Grčkoj i Belgiji graničari vam mogu tražiti na uvid 50 eura za svaki dan boravka na teritoriji tih zemalja, dok je ta dnevna kvota u Italiji i Njemačkoj 45 eura. Za Holandiju vam po danu treba 34 eura, za Španiju 64, Slovačku 56 i Francusku 62 eura, Finsku 30 eura ili Sloveniju 70 eura.
Granične službe država članica “šengenskog prostora” zadržavaju pravo da ne odobre ulazak u zemlju ukoliko procjene da osoba predstavlja prijetnju javnom redu i miru, zdravlju ili unutrašnjoj sigurnosti. Također, to se odnosi i na odsoe za koje je ranije izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak.