Putovanje

Nakon stupanja na snagu bezviznog režima 15. decembra 2010. godine, građani BiH koji imaju biometrijski pasoš imaju pravo višekratnog ulaska u zemlje Unije, ali u šest mjeseci, odnosno 180 dana, boravak u zemljama Schengena ne može biti duži od 90 dana. Za oni koji ne budu poštovali ovu odredbu postoji mogućnosti zabrane ulaska u ove zemlje.
Građani mogu putovati u 28 zemalja koje čine schengenski prostor. To su Austrija, Belgija, Danska, Njemačka, Finska, Francuska, Grčka, Island (nije član EU), Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška (nije članica EU), Austrija, Portugal, Švedska, Španija, Švicarska (nije član EU), Češka Republika, Slovačka, Poljska, Mađarska, Slovenija, Latvija, Litvanija, Estonija, Malta. Irska i Velika Britanija nisu potpisale Schengenski ugovor što znači da za ulazak u ove dvije zemlje i dalje važi vizni režim za naše građane.