Prekogranična saradnja BiH i RH

Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, će se provoditi tokom razdoblja od 2007. – 2013. Program podržava komponentu II (prekogranična saradnja) “Instrumenta predpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine dodjeljeno 6 miliona eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurat će zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području. Granica između Hrvatske i BiH se proteže na gotovo 1.000 kilometara. Usprkos heterogenosti ovog područja pogranična područja se suočavaju sa sličnim izazovima: privredno propadanje vezano uz kolaps tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada Jugoslavije, velike migracije tokom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz nedostatne investicije.
Tradicionalne privredne i kulturne veze između dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene sukobom i njegovim posljedicama. Zato ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-ekonomskih i ekoloških problema.

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
BiH 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00
Hrvatska 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00 1.000 000,00
Ukupno** 2.000 000,00 2.000 000,00 2.000 000,00 2.000 000,00 2.000 000,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Ciljevi programa su:

  • podržati osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja,
  • izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima

Ti će se ciljevi postizati kroz provođenje mjera u okviru sljedećih prioriteta:

Prioritet 1. Stvoriti zajednički privredni/ekonomski prostor,
Prioritet 2. Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju

Vise informacija na: www.cbc-cro-bih.net

Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
BiH 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00
Srbija 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00
Ukupno** 1.800 000,00 1.800 000,00 1.800 000,00 1.800 000,00 1.800 000,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.
Program je fokusiran na:
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti

Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
BiH 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Srbija 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Ukupno** 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00 1.100 000,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:
Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privrede programske oblasti

IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama

IPA Jadranski program prekogranične saradnje

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
IPA Jadranski program** 1.310 000,00 2.239 137,00 2.447 544,00 2.496 495,00 2.546 425,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih područja. Program je baziran na slijedećim prioritetima:
Prioritet 1 – Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja
Prioritet 2 – Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika
Prioritet 3 – Dostupnost i mreže
Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond, iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. Za BiH alocirano je oko 6 miliona eura za trogodišnji period 2007 – 2009.

Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes)

Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
SEE** 453 020,00 406 080,00 460 202,00 495 406,00 541 714,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Program Jugoistočna Evropa (SEE), koji uključuje 16 zemalja, ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regiona. Prioriteti ovog programa su:
Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo
Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša
Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti
Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu
U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata, od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 385.213 eura, ugovorena su od Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu.

Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED)

Godina 2007 2008 2009 2010* 2011*
MED** / 100 000,00 100 000,00 120 000,00 130 000,00

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta. Određena su četiri prioriteta:
Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije
Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja
Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti
Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana
Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. Program obuhvata 9 država članica EU, i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU.