Projekat YouTHink, kojeg implementira Udruženje “Ja bih u EU”, a finansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini, koristi inovativan pristup jačanju vladavine prava u BiH i jača angažman mladih u zahtjevima za veću odgovornost institucija u prevenciji/borbi protiv korupcije

Izuzetno veliki postotak građana Bosne i Hercegovine je svjestan postojanja korupcije u raznim oblicima ali ukupna društvena klima, nepovoljni socio-ekonomski uslovi, nedostatak reformi u oblasti vladavine prava čini da se građani općenito osjećaju nesigurno ali i nemoćno u borbi protiv korupcije.

Cilj projekta YouTHink je angažovati i motivisati mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno angažovanje u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse. Također, cilj nam je mobilizirati mlade građane BiH kao saveznike za buduće reforme u oblasti vladavine prava, za javno, masovnije i efikasnije suprotstavljanje korupciji. Projekat će okupiti sve zainteresovane mlade iz BiH od 17 do 25 godina.

Shodno tome, kreirali smo anketu kako bi imali bolju sliku o percepciju mladih o vladavini prava, nivou odgovornosti institucija u Bosni i Hercegovini po pitanju prevencije korupcije. Nalazi ankete će se koristiti za postavljanje temelja za aktivnosti projekta, kao što su paneli, Akademija i direktno zagovaranje mladih prema institucijama.

Aktivnosti YouTHink – rekli smo ne korupciji uključiće i edukovati veliki broj mladih iz Sarajeva, Banja Luke, Zenice, Tuzle, Mrkonjić Grada, Mostara, Bijeljine, Zvornika i okolnih mjesta i drugih organizacija civilnog društva i institucija.

Prve aktivnosti su tri vršnjačka panela koji će se održati u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu. Teme panela će se bazirati kako na anketi, tako i na sljedećim pitanjima:

  • Kako korupcija utiče na život mladih u BiH – najčešći oblici korupcije;
  • Korupcija u javnim ustanovama;
  • Korupcija u obrazovanju.

Sve informacije o projektu i budućim aktivnostima ćete moći pronaći na web stranici i društvenim mrežama udruženja www.jabiheu.ba

O autoru:

Merima Bešlagić

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *