Nedostatak općeg znanja o pravnom sistemu i o njegovim pojedinim segmentima, kao i ustavnom uređenju, jedan je od razloga za evidentni trend nepovjerenja mladih u pravosudne institucije BiH, koji je već godinama prisutan u bh društvu.

Da bi pravni sistem bio djelotvoran u praksi, svim osobama koje traže zaštitu svojih prava u ostvarivanju tih prava mora se osigurati efikasna pravna zaštita i jednak pristup pravosudnim institucijama. U tom kontekstu, dužnost svih sudova, kao i javnih organa je da postupaju na način da poštuju i osiguraju da svaka osoba ima osjećaj pravne sigurnosti i vjere u pravni sistem, a svi zakoni se moraju tumačiti i primjenjivati na način da se ostvaruju prava građana koja su zagarantovana domaćim zakonima, kao i ratificiranim međunarodnim dokumentima.

Priručnik Vladavina prava – LAB za mlade nastao je u okviru projekta “Mladi za vladavinu prva LAB” kojeg finansira Evropska unija, a implementuju udruženje “Ja bih u EU” i Omladinski resursni cntar Tuzala – ORC Tuzla.

Priručnik – Vladavina prava – LAB za mlade pruža priliku da se upoznaju sa pravnim pojmovima, upoznaju predstavnike pravosuđa, te da lakše shvate svoja prava i kako da ih ostvare i zaštite. Priručnik je za projekat uradilo Udruženje žena sudija u Bosni i Hercegovini.

Priručnik Vladavina prava- LAB za mlade možete naći na linku.

O autoru:

admin

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana.