Prepoznaj i prati online prijetnje u društvenim medijima

0
489

Jačanje civilnog društva Bosne i Hercegovine u prepoznavanju i praćenju online prijetnji na društvenim medijima je dvanaestomjesečna aktivnost “Jačanje civilnog društva u Bosne i Hercegovini u prepoznavanju i praćenju online prijetnji na društvenim medijima” je građanska inicijativa kreirana da potakne otpornost mladih na radikalne online sadržaje koji vode ka nasillnom ekstremizmu. Cilj projekta je promjena percepcije mladih i svjesnost o ekstremnim sadržajima na društvenim medijima od govora mržnje pa do sadržaja koji potiču nasilno ponašanje. Projekat uključuje mentorstvo, vršnjačku edukaciju,medijsku kampanju, radionice i mentorska predavanja o jačanju medijske pismenosti mladih, njihovih vršnjaka, rođaka, prijatelja i ljudi iz neposrednog okruženja, kao i organizacija civilnog društva unutar lokalnih zajednica. Također, projekat će uključiti otvaranje web platforme kao važnog resursa za zajednice i pojedince koji će im olakšati razumjevanje nasilnog ekstremizma i prepoznavanjejj procesa radikalizacije i radikalnog ponašanja. Projekat podržava Hedayah uz finansijsku podršku Evropske unije.

Recognizing and monitoring online threats on the social media

Strengthening civil society from Bosnia and Herzegovina to recognize and monitor online threats on the social media is a 12-month action “Strengthening civil society from Bosnia and Herzegovina to recognize and monitor online threats on the social media” is a civic initiative designed to strengthen youth’ resilience to radicalization leading to VE. The Action strives to initiate changes in the youth’ perception and awareness on radical contents (from hate speech to VE contents). The project activities include: mentorship, peer to peer education, media campaign and workshops and mentorship meetings aiming at strengthening media literacy of CSOs, youth and their peers, relatives, friends and people from their immediate environment. The project will directly include tens of youngsters and mentors as well as media outlets. It will also assume launch of web platform as an important resource for communities, and individuals to increase their understanding of violent extremism and recognition of radicalization processes or extremist behaviour. The project is supported by Hedayah with financial assistance of the European Union,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here