Poziv za angažman IT kompanije za razvoj i održavanje web platforme

0
527
Web Design layout sketch drawing Software Media WWW and Graphic Layout Website development project

U okviru projekta “Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“, kojeg implementiraju nevladine organizacije Ja bih u EU i Centar za sigurnosne studije za Hedayah, a finansira Evropska unija, pozivaju se IT kompanije da dostave svoje prijedloge za izradu web platforme prema sljedećim kriterijima:

  • Prvi dio platforme će se sastojati od naslovne stranice, informacija o projektu, informacija o partnerima, dokumenata, rubrike vijesti, gumba za povezivanje sa drugim dijelom platforme, korisnih linkova i poveznica za društvene medije ostale stranice kao i društvene medije – Facebook, Instagram, Twitter, You tube. Na ovom dijelu će se nalaziti informacije za javnost i dokumenti nastali u projektu.
  • Drugi dio platforme će biti povezan sa prvim dijelom i služiće učesnicima u projektu za internu razmijenu informacija, dokumenata, analizu sadržaja, itd.
  • Platforma treba biti izrađena u dvije jezične verzije
  • Platforma treba biti izrađena u provjerenom programu i maksimalno zaštićena
  • Zakup domene za godinu dana
  • Hosting za godinu dana

Kriteriji za prijavu:

Tehnički kriteriji (70 %)

Kompanija je registrovana za ovu djelatnost

Referentna lista

Kratak opis pristupa izradi web platforme

Finasijski kriteriji (30 %)

Finansijska ponuda

Prijava treba da sadrži:

Ponudu sa podacima o dobavljaču, cijene prema navedenoj specifikaciji i link na portfolio radova. Ponuda se može dostaviti na info@jabiheu.ba ili poštom na Udruženje „Ja bih u EU“, Ćumurija 2, 71 000 Sarajevo ili lično na navedenu adresu. Prijave dostaviti u roku od 8 radnih dana odnosno do 06.03.2020. do 17:00

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here