Platforma Prepoznaj.ba će omogućiti mladima da prate online prijetnje na društvenim medijima

0
473

Projekat „Jačanje civilnog društva u Bosni i Hercegovini da prepozna i prati online prijetnje na društvenim medijima“ kojeg implementiraju NGO JabihEU i Centar za sigurnosne studije za Hedayah, a finansira Evropska unija, nastavio je sa aktivnostima i to održavanjem četverodnevnog treninga u Sarajevu za 10 mentora u projektu, koji će aktivno raditi sa mladima iz Bosne i Hercegovine na praćenju sadržaja na društvenim mrežama koji sadrži elemente radikalizma i nasilnog ekstremizma.

Mentori u projektu su kroz trening usvojili znanja o prednostima i nedostacima društvenih mreža, te se upoznali sa načinima praćenja medijskog sadržaja kroz korištenje konkretnih aplikacija, internet pretraživača i društvenih mreža.

Edukacija će biti korisna mladim ljudima zbog toga što će ih potaknuti na kritičko razmišljanje, a vještine koje će imati priliku steći tokom radionice će im zasigurno biti korisne i u drugim sferama njihovog života i daljeg obrazovanja“ – rekla je Medina Bešlagić, mentorica na projektu ispred udruženja Munja Inkubator društvenih inovacija.

Aktivnosti projekta moguće je pratiti pod heštegom #PratiOnlinePrepoznajOdmah, koji je ujedno i slogan projekta. Njime se upućuje poruka civilnom društvu u Bosni i Hercegovini da je osjetljiv i prijeteći sadržaj na društvenim medijima prisutan i da može dovesti do nasilnog ekstremizma. Sposobnost prepoznavanja takvog sadržaja ključna za sprječavanje njegovog širenja.

Trening je omogućio učesnicima da se upoznaju sa specifičnostima raznih mrežnih platformi uključujući i alate pomoću kojih je moguće bolje razumjeti sve procese komunikacije i na taj način podići kvalitet znanja i educirati sve učesnike projekta“- izjavio je Mak Alagić, ekspert za digitalne medije, te objasnio kako internet ima mnogo prednosti ali je upozorio i na postojanje zloupotrebe interneta, koja je posljedica kako namjernih tako i faktora usljed neznanja i kompleksnosti samih sistema.

O elementima nasilnog ekstremizma i o zastupljenosti sadržaja među populacijom u Bosni i Hercegovini govorio je ekspert za CVE, Armin Kržalić, koji aktivno radi na analiziranju uzroka i posljedica ovih pojava na području Bosne i Hercegovine a također je i profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu.

Civilno društvo ima ogromnu ulogu po pitanju razvijanja otpornosti i na radikalizaciju i na nasilni ekstremizam i radikalizam. Ono može biti dobar partner lokalnim vlastima u implementaciji aktivnosti na terenu koje bi vodile uključivanju određenih pojedinaca ili grupa koje su identifikovane kao sklone antidruštvenom ponašanju. Te osobe su prepoznale državni nivo institucija vlasti, civilno društvo i akademsku zajednicu kao subjekte koji bi mogli raditi s njima i sa kojima bi oni željeli da rade“ – objasnio je Kržalić i naglasio da nije riječ o nekoj protuterorističkoj aktivnosti kako se često zna poistovjećivati, već o procesu reintegracije ovih osoba kako bi bile dio društva.

Zbog lakšeg pristupa objavama koje imaju obilježja radikalnog i nasilnog ekstremizma, mentori u projektu koristit će softvere Prepoznaj.ba, posebno razvijenu platformu za potrebe ovog projekta te Metricom, koji će pomoći svim učesnicima da naprave inicijalnu pretragu koja je od krucijalne važnosti i koja će drastično smanjiti vrijeme pronalaska sadržaja koji vodi ka nasilnom ekstremizmu.

Platforma Prepoznaj.ba je kreirana na način da će se moći napraviti detaljna analitika, u toku i nakon provedenog istraživanja, a koja će definitivno biti od velike pomoći ovom projektu. Svi mentori su pokazali visok stepen interesovanja za što bolje shvaćanje materije koja je prezentovana na treningu. Jako su zainteresovani za daljnje usavršavanje i unapređivanje tehnika i načina praćenja, što se posebno moglo primjetiti kroz pitanja koja su postavljena i način na koji su ta pitanja postavljena“- zaključio je Amer Sikira, ekspert za društvene medije koji je radio na razvoju platforme.

Smatra da je za efektivan i kvalitetan rad učesnika na projektu važno maksimalno iskoristiti navedene platforme u kojima će se raditi i vjeruje da će takav angažman dati jako pozitivne rezultate i ishode projekta koji će biti korisni za cjelokupno društvo Bosne i Hercegovine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here