Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Pitanje:

29. mart – Molim vas za informaciju o seminarima ili drugim vrstama edukacija koje se održavaju u BiH, a u vezi sa izradom projekata za pristup EU fondovima. Živim u Tuzli, diplomirani sam ekonomista sa značajnim radnim iskustvom u domenu finansija i konsaltinga. Nedavno smo kolegica, sociolog i medicinska sestra po profesiji i ja pokrenule privatni posao u domenu zdravstvene njege, društvene brige i medicinskih intervencija u domu klijenta. S obzirom na veliko interesovanje za ovu vrstu podrške i relativno slabu kupovu moć sugrađana odlučile smo se za kreiranje udruženja koje će biti orjentirano ka prikupljanju sredstava za pružanje pomoći sugrađanima u potrebi.

Vjerujemo da ovakav projekat ima ogroman društveni značaj i može bitno utjecati na poboljšanje kvaliteta života marginaliziranih članova društva. Ukoliko postoji mogućnost, zamolila bih vas da nas uputite na fondove na koje bi se trebali fokusirati – domeni socijalne zaštite i zdravstva. Svaki koristan savjet, sugestija i slično su uvijek dobrodošli.

Nataša Mulahalilović

Odgovor:

Direkcija za evropske integracije BiH je u toku prošle godine u saradnji sa organizacijom SNV je radila obuke u 40 bh. općina koje su obuhvatale i predavanja o fondovima EU i IPA programu.

U ovoj godini zajedno sa SNV-om bit će održana i osmodnevna obuka iz slijedećih oblasti:

  • Pisanje projekata po standardima EU I (apsorpcijski kapaciteti, kostur projekta, logička matrica),
  • Pisanje projekata po standardima EU II (struktura i koncept projekta),
  • Pisanje projekata po standardima EU III (aplikacijski obrazac, partnri, radni paketi),
  • Pisanje projekata po standardima EU IV (finansijska konstrukcija, direktni i indirektni troškovi),
  • Pisanje projekata po standardima EU V (implemementacija, monitoring, evaluacija i analiza projekta)

Postoji mogućnost nastavka rada sa općinama kroz saradnju sa njemačkom organizacijom GIZ, a najdalje za mjesec dana na web-stranicu bit će postavljeni i e-learning kursevi koji će biti dostupni svim zainteresiranim posjetiocima. E-learning-om će se pokriti sljedeće teme: IPA opće informacije, IPA komp. I, IPA komp. II, IPA komp. III, IV I V priprema za korištenje, PCM i izrada projektnog prijedloga.

Direkcija za evropske integracije BiH