Otklanjali smo predrasude, bili smo OpenUp4

0
515

Piše: Leca Shargarepica

Odavno se nisam bavila sociološkim projektima, a kao sociologu, ovakvo iskustvo, put i dijalog su mi zaista prijali. Posle višednevnih radionica, razgovora, druženja i razmena informacija, ovo je ono što smo saznali jedni o drugima, na teritoriji na kojoj smo tako blizu, a tako daleko.

GoDialogue – OpenUp4 Kick Off dani u Pragu

U januaru 2019, osamnaest učesnika, sačinjenih od ljudi iz Srbije i sa Kosova, bili su pozvani u Prag da učestvuju u OpenUp4-početnom sastanku projekta GoDialogue, finansiranom od strane EU. Tokom četiri dana razgovarali su o Dijalogu i komunikaionoj kampanji, delili su svoje lične stavove, kako kao grupa tako i anonimno. Neki od tih citata uključeni su i u tekst. Ovaj događaj je bio “ledolomac” između dve pomenute zajednice: Srbije i Kosova.

“Ukratko, mislim da je super važno razgovarati i komunicirati jedni s drugima. 2. Iskreno, ne vjerujem u zemlje, samo u ljude. 3. Možda sam naivan, ali želim da dam šansu bilo kome. 4. Ljudi su ljudi, zar ne?” (Anonimno)

Učesnici su razgovarali o tome kako odnosi sa ljudima, bilo da su poslovni ili lični, zavise od prirode potreba i mogućnosti u datoj situaciji, a ne samo od geografije ili politike.

Sa internetom koji postaje sve popularniji oblik komunikacije, učesnici ističu da je prijatnije razgovarati o privatnim događajima, kulturi, umetnosti, putovanjima, društvenim aktivnostima nego o politici. Odnosi koji se razvijaju, prirodno se zasnivaju na zajedničkim interesima, sličnim životnim vrednostima i pogledima na život, a ne na razmatranju porekla (što se posebno primećuje kod mladih ljudi).

Redovna komunikacija je od najveće važnosti za razumevanje dijaloga

Prepoznavanje sličnosti i razlika “Lično, osetio sam da ljudi imaju potrebu da komuniciraju, ali ne na osnovu onoga što kažu političari. Uspeli bismo, samo da nam putem medija i političara nisu “ispirali mozak”. Dijalog treba shvatiti kao proces suočavanja s prošlošću. Rešavanje tranzicione pravde, suočavanje sa krivicom, sećanjima i uzajamnim razumevanjem.” (Anonimno)

Učesnici su uvideli da na nivou kulture dele afinitete prema muzici, modi, gastronomiji i ishrani. Oni dele verovanje u važnost i očuvanje svog kulturnog nasleđa sa porodicom kao nukleusom života. Isto tako, učesnici su razgovarali o zajedničkim izazovima, životnim standardima, slaboj zaposlenosti, korupciji, gradskoj gužvi, odlivu mozgova, napuštanju zemlje i odnošenju svoje stručnosti sa sobom van državnih granica. Područja života koja su bila manje poznata obema grupama jeste tumačenje novije istorije i kako je to predstavljeno svakom narodu ponaosob. Želeli su da znaju kakav je svakodnevni život na Kosovu i u Srbiji, šta se kako vrednuje, kako funkcioniše sistem obrazovanja, kako funkcionišu državne institucije i zakonodavni system. Svi učesnici, vrlo različitih generacija, imali su koristi od iskrenog i otvorenog dijaloga u ovoj četvorodnevnoj radionici, jer se na državnom nivou ti razgovori ne mogu čuti. Svi su se izjasnili da postoje međusobne razlike u vidu religije, jezika, percepcije istorijskih i aktuelnih događaja.

Rešenja za poboljšanje Dijaloga i uzajamnog razumevanja. U potrazi za pozitivnim dijalogom između Kosova i Srbije, učesnici su predložili niz inicijativa za poboljšanje međusobnog razumevanja i Dijaloga. Organizovanje sportskih kampova i likovnih radionica za decu i mlade, učesnici vide kao priliku za upoznavanje novih ljudi i stvaranje prijateljstava. Saradnja sa influenserima iz Srbije i sa Kosova, a u cilju isticanja sličnosti među zajednicama. Zajednički filmski projekti sa likovima s kojima se ljudi mogu poistovetiti bez obzira odakle su. Organizovanje kulturnih razmena kako bi ljudi razumeli i cenili različito kulturno nasleđe, običaje i vrednosti. Takođe je postojao predlog o pokretanju diskusije na temu koegzistencije Srba i Albanaca na Kosovu.

Bez izuzetka, svi učesnici su protiv uključivanja državnih organa ili predstavnika u bilo koju komunikacijsku inicijativu. Prvenstveno, neophodna je depolitizacija, a u cilju sticanja poštovanja i kredibiliteta svih građana, kako u Srbiji, tako i na Kosovu.Drugo, u svakoj komunikaciji, nezavisnoj od bilo koje partije, zemlje ili političke moći (ukoliko dođe do zastoja na državnom nivou),, učesnici budu voljni i sposobni da nastave sa inicijativom Dijaloga, uprkos bilo kakvoj eskalaciji tenzija između država. Svi učesnici su se složili da bilo koje od predloženih rešenja treba da bude nepristrasno i da u svakom trenutku održava jednakost jezika i predstavljanja država. Konačno, učesnicima sa Kosova i iz Srbije je zadovoljstvo da budu uključeni i da komuniciraju, a u svrhu značaja ove inicijative. Mnogi smatraju da bi Youtube i Instagram bile bitne platforme za razmenu tih razgovora.

OpenUp4 i slogan i vizuali

Povratne informacije su uglavnom bile pozitivne, a grupama se dopao izbor boja i fontova. Slogan kampanje je jasan i odlučan, i u cilju je međusobne saradnje i otvorenosti naroda.

„Po mom mišljenju, ovaj dijalog će pomoći ljudima u Srbiji i na Kosovu da se upoznaju međusobno, ali i culture ponaosob. Takođe, moramo da eliminišemo predrasude koje smo dugo imali u našim zajednicama, tako da mlade generacije poput nas moraju pokazati više ljubavi i poštovanja jedni prema drugima. (Anonimno)