Od 25. maja nova pravila o zaštiti ličnih podataka

0
502

Evropska komisija objavila je smjernice kojima će se osigurati da se širom EU od 25. maja nesmetano primjenjuju nova pravila o zaštiti podataka.

Pokreće se, također, i novi internetski alat namijenjen MSP-ovima.

S obzirom da je do primjene novog propisa ostalo nešto više od sto dana, u smjernicama je dat pregled onoga što bi Evropska komisija, nacionalna tijela za zaštitu podataka i nacionalne uprave još trebali preduzeti kako bi faza pripreme bila uspješno dovršena.

Iako se novom Uredbom predviđa direktna primjena jedinstvenog skupa pravila u svim državama članicama, u određenim su aspektima još potrebne znatne prilagodbe te vlade EU-a trebaju izmijeniti postojeće zakone, a tijela za zaštitu podataka osnovati Evropski odbor za zaštitu podataka.

U smjernicama se podsjeća na glavne inovacije i prilike koje su se stvorile zahvaljujući novim pravilima, analizira se pripremni rad koji je već obavljen i daje pregled onoga što bi Europska komisija, nacionalna tijela za zaštitu podataka i nacionalne uprave još trebali poduzeti.

Andrus Ansip, potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je:

– Naša digitalna budućnost može se temeljiti samo na povjerenju.Privatnost svake osobe mora biti zaštićena. Pojačana pravila EU-a o zaštiti podataka 25. maja postaju stvarnost. To je veliki korak naprijed i predani smo nastojanju da svi imaju koristi od toga.

Komisija poziva vlade i tijela za zaštitu podataka u EU-a da budu spremni i pruže podršku primjeni novih pravila.

Od donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u svibnju 2016. Komisija je surađivala sa svim relevantnim dionicima – vladama, nacionalnim tijelima, poduzećima, civilnim društvom – na pripremi primjene novih pravila.

Komisija je objavila i novi, praktični internetski alat kako bi pomogla građanima, poduzećima, a posebno MSP-ovima, te drugim organizacijama da se usklade s novim pravilima o zaštiti podataka i pokazala im kako da od njih imaju koristi.

Izvor: europa.eu