Zenica je 3. jula 2021. ugostila učesnike druge radionica pod nazivom „Mediji i medijsko okruženje“, u okviru projekta „Mladi za bolje medije“ kojeg finansira Evropska unija. Učesnici su se, kroz praktičan rad, upoznali sa izazovima i zadacima sa kojima se susreću predstavnici medija u nastojanjima da proizvedu objektivne i tačne sadržaje. Također, mladi prisutni na radionici istakli su da oni, kao društvena skupina, nisu u dovoljno zastupljeni u medijima i da se generalno ne priča o problemima s kojima se suočavaju.

Učesnik radionice, Benjamin Krehić

„Danas sam na radionici imao priliku pročitati jednu reportažu koja je ostavila dojam na mene i dobio sam motivaciju da se okušam u pisanju. Ako su mladi osviješteni o medijima, mediji će služiti njima i u budućnosti. Mladi mogu imati veliki uticaj na bolji sadržaj koji se plasira u medijskom prostoru i mislim da su faktor bez kojeg se ne može“, istakao je Benjamin Krehić.

Učesnik radionice, Ahmed Čalkić

Benjaminov kolega Ahmed Čalkić dodao je da mladi većinom određuju medijsku popularnost i mislim da su bitni medijima zbog toga.

Tokom radionice mladi su istakli da su ipak, društvene mreže njihov najčešći izvor informacija jer nude najviše sadržaja koji ih zanimaju. Istakli su da koriste društvene mreže kako bi reagovali na medijske sadržaje. Na taj način mediji mogu dobiti informaciju u kojoj mjeri plasirani sadržaj odgovara potrebama mlađih konzumenata.

Učesnica radionice, Emina Buljubašić

Svaki pojedinac, bilo mlađi ili stariji, trebao bi da prođe edukaciju medijske pismenosti s obzirom da se nalazimo u takvom društvu gdje nas bombarduju informacijama sa različitih medija. „Stoga je jako važno da savladamo osnovne tehnike i alate kako da prepoznamo lažne informacije i da na takav način  kreiramo stvarnost, onu koja je tačna, a ne ono što neko drugi želi da nam plasira. Mladi najviše mogu da doprinesu medijima i radu medija. Oni su prije svega odgovorni za ono što čitaju, na koji način interpretiraju sadržaj i plasiraju informacije koje su pročitali. Mladi su ti koji donose promjene u našem društvu. Stoga trebaju da budu promjena koju želimo svi vidjeti“, istakla je Emina Buljubašić.

Učesnici prve interaktivne radionice u Banja Luci

Slične komentare mladi su uputili sa konsultacija (meet-upova) upriličenih između novinara i OCD mladih održani u Banjaluci i Sarajevu, na kojima se diskutovalo o rezultatima istraživanja o medijskim navikama mladih, medijskoj pismenosti, te o načinima na koji mladi mogu izraziti svoje potrebe za kvalitetnim sadržajem prema medijima.

Stav učesnika bio je da se mladim ljudima treba obratiti na način koji oni razumiju. Mediji trebaju da ih zainteresuju na način da plasiraju zanimljiv i interaktivan sadržaj jer je jako teško prepoznati kvalitet u moru sadržaja koji se svakodnevno objavljuje.

Prilikom plasmana informacija na vlastitim profilima mladi direktno utiču na javno mnjenje i mogu pokrenuti određene akcije i promjene u društvu. Zato je bitna njihova odgovornost, medijska pismenost i znanje o strateškpj komunikaciji kako bi mogli lobirati za promjene i nove trendove. U Banja Luci su mladi diskutovali o medijskoj pismenosti, te medijskom sadržaju koji konzumiraju.

Siniša vukelić, govornik prve interaktivne diskusije

„Analiziranje, razmišljanje, propitkivanje je ono u čemu je naš obrazovni sistem posebno podbacio i tome se ne posvećuje dovoljno pažnje. Nemojte nikada vjerovati na prvu svemu što pročitate, dok ne provjerite relevantnost medija koji je objavio određeni sadržaj. Ko je objavio, da li je potpisan novinar, da li web stranica ima impressum, kontakt odgovorne osobe- to su  neke od ključnih karateristika ozbiljnih medija“, savjetovao je mlade govornik Siniša Vukelić, na prvim konsultacijama u Banja Luci.

 „Smatram da medijsku pismenost treba uvesti u formalno obrazovanje jer se svaki dan sve više i češće susrećemo sa velikim brojem informacija i veoma je bitno da znamo od najranijih godina razaznati koje su informacije korektne, a koje ne“, istakla je Lamija Lešo.

Konsultacije (meet-upove) sa mladima u Banjaluci i Sarajevu moderirali su Dejan Šajinović, novinar Nezavisnih novina i Nino Bilajac, novinar CIN-a.  Generalni zaključak prvih konsultacija je da mladima nedostaje znanje o kritičkom pristupu medijskom sadržaju, a da bi stekli to znanje neophodno je da se upoznaju sa radom medija i načinima na koji se prave novinarski tekstovi. Stoga je jedan od ciljeva konsultacija i cijelog projekta približiti medije mladim ljudima i obrnuto

O autoru:

admin

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *