Liječenje

Za putovanje u zemlje EU na liječenje važe ista pravila kao i kod drugih razloga putovanja. Nažalost, liječenje na evropskim klinikama moguće je ukoliko imate dovoljan iznos vlastitih sredstava ili nađete sponzora, izuzev specifičnih oboljenja (leukemija) gdje dio sredstava može da snosi domaći zavodi zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.
Situacija će se promjeniti kada naša država postane članica EU. Naime, Europski parlament prihvatio je zakon koji građanima Unije dopušta da se od 2013.godine osim u svojoj zemlji mogu liječiti u drugim članicama EU-a. Pritom će im troškovi liječenja biti nadoknađeni.