Jednak pristup za sve

0
1307

…je projekt koji finansira EU osmišljen da unaprijedi nivo pristupačnosti medijskih sadržaja i servisa za osobe sa invaliditetom  i poboljša pravni okvir i prakse u ovom segmentu. Projekt otvara mogućnost za usku saradnju medija i osoba sa invaliditetom i doprinosi jačanju ljudskih prava.

Koncept se temelji na prethodno urađenim istraživanjima o informativnim potrebama osoba s invaliditetom i o medijskim kapacitetima za proizvodnju prilagođenih sadržaja, te na dijalogu s relevantnim nosiocima dužnosti u ovoj oblasti.

Uspostavljanjem Centra za jednak pristup (Equall Access Hub) osobe s invaliditetom i mediji dobit će alat za proizvodnju i plasman prilagođenih medijskih sadržaja.

Nadalje, projekt će unaprijediti protok informacija putem medija i zagovaračke kampanje koja će predstaviti dobre politike i prakse u ovom sektoru.

Akciju provodi ICVA u partnerstvu s Udruženjem „Ja bih u EU“, a finansira Evropska unija (2020/2021).

Equal Access for All!..

…is the EU funded project designed to elevate the accessibility level of media contents and services to persons with disabilities and to improve legal framework and practices in this segment. The Action opens possibility for strong cooperation between media and PWD and contributes to strengthening their human rights.

The concept is based previously undertaken research on information needs of persons with disability, on media capacities to produce adapted content and on a dialogue with relevant stakeholders.

Via the Equal Access Hub, persons with disabilities and media will get a tool for production and placement of accessible media contents.

Furthermore, the Action will mount flow of information via media and advocacy campaign that will present improved policies and practices in this sector.  

The Action is implemented by ICVA in partnership with association “Ja bih u EU” and funded by the European Union (2020/2021).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here