Hrvatska

Od 1. jula 2013. godine Hrvatska je i zvanično članica Evropske unije, čime je postala 28. država koja jee ušla u ovu evropsku porodicu.
Na trinaestom sastanku Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj uniji održanom u Briselu 30. juna 2011. godine zatvoreni su pregovori u poglavljima 8 – Tržišno natjecanje, 23 – Pravosuđe i temeljna prava, 33 – Finansijske i proračunske odredbe te 35 – Ostala pitanja. Time je zatvoreno svih 35 poglavlja te su formalno okončani pregovori za pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji.
Hrvatska je stekla status kandidata u junu 2004. godine, a a odluka o pokretanju pregovora donesena je u oktoru 2005. godine.

Više informacija možete naći na stranici Ministarstva europskih integracija Hrvatske.