EU i BiH

Bosna i Hercegovina je dobila status zemlje potencijalnog kandidata za prijem u Europsku uniju u skladu sa zaključcima Europskog vijeća u Solunu juna 2003. godine.

Europska unija i Bosna i Hercegovina su 16. juna 2008. potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SAA), koji će stupiti na snagu onda kada se zaključi proces njegove ratifikacije. Prijelazni sporazum o trgovini i pitanjima koja se tiču trgovine, koji je potpisan istog datuma, stupio je na snagu 1. jula 2008. Europska komisija je 26. maja 2008. počela dijalog o liberalizaciji viznog režima sa Bosnom i Hercegovinom.
Novo Europsko partnerstvo sa BiH Vijeće je usvojilo 18. februara 2008. godine. Ublažavanje viznog režima i sporazumi o readmisiji stupili su na snagu 1. januara 2008. godine. Europska unija i dalje nastavlja svoje prisustvo u Bosni i Hercegovini u okvirima Zajedničke vanjske i sigurnosne politike i Europske sigurnosne i odbrambene politike.

Bosna i Hercegovina je od 2000. godine profitirala od nezavisnih trgovinskih mjera EU. Slijedeći stupanje na snagu Prelaznog sporazuma 1. jula 2008., plasiranje proizvoda iz BiH na tržištu EU je povećan, a izvoz iz EU u zemlju je dobio trgovinske povlastice. Tokom 2007. i izvoz BiH u i uvoz iz EU su povećani za odgovarajući procenat od 6,3% i 8,8%. Izvoz predstavlja oko 15% NBP a uvoz 31%. Glavni izvor izvoznih prihoda su fabrički proizvodi – uključujući tekstil, mašine i transportna oprema i sirovine. EU je glavni trgovinski partner BiH. Ona predstavlja 63% ukupnog uvoza i 73% ukupnog izvoza. Suma stranih direktnih investicija iznosi oko 4,5 milijardi eura, sa udjelom EU27 od gotovo 50% u ukupnom prilivu investicija.