Društvene mreže moraju poštivati zahtjeve o zaštiti potrošača

0
582

Društvene mreže moraju učiniti više da ispune zahtjeve za poštovanje propisa EU o zaštiti potrošača koje su prošlog marta postavili Evropska komisija i tijela za zaštitu potrošača u državama članicama.

Danas je objavljeno kojim se to izmjenama uvjeta korištenja Facebook, Twitter i Google+ usklađuju s propisima EU o zaštiti potrošača.

Te će izmjene donijeti koristi za više od četvrtine milijarde potrošača u EU koji se služe društvenim medijima: od potrošača se neće tražiti da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU, poput prava na odustajanje od kupovine na internetu, pritužbe će moći podnijeti u Evropi umjesto u Kaliforniji, a platforme će na sebe preuzeti velik dio odgovornosti prema potrošačima u EU, u sličnoj mjeri kao i klasični pružatelji usluga.

Ipak, navedenim se izmjenama tek djelomično ispunjavaju zahtjevi na temelju prava EU o zaštiti potrošača.

Komesarka za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je:

– Društvene mreže upotrebljavaju se kao platforme za oglašavanje i komercijalne platforme pa stoga moraju u potpunosti poštovati propise o zaštiti potrošača. Drago mi je da nacionalna tijela uspješno provode propise EU o zaštiti potrošača jer su pojedine platforme sada sigurnije za potrošače. Međutim, taj bi proces ipak morao biti brži i, zapravo, već dovršen. To je potvrda da trebamo „Nove pogodnosti za potrošače”: propisi EU o zaštiti potrošača moraju se poštovati, a društvene mreže koje to ne čine treba kazniti.”

No, dok posljednjim prijedlozima Google naizgled ispunjava zahtjeve tijela za zaštitu potrošača, Facebook i osobito Twitter tek su djelomično riješili važna pitanja koja se odnose na njihovu odgovornost i način informiranja korisnika o mogućnosti uklanjanja sadržaja ili raskida ugovora.

Kad je riječ o postupku obavještavanja i djelovanja u okviru kojeg tijela za zaštitu potrošača prijavljuju nezakoniti sadržaj i zahtijevaju njegovo uklanjanje, izmjene koje su provele pojedine društvene mreže nisu dovoljne. Google+ uspostavio je odgovarajući protokol s rokovima za ispunjenje zahtjeva, no Facebook i Twitter osigurali su samo adresu e-pošte koju nacionalna tijela mogu upotrebljavati za prijavu povreda, ali se nisu obvezali da će takve zahtjeve riješiti u određenom roku.

Nakon brojnih pritužbi potrošača na prevare kojima su izloženi pri korištenju društvenim mrežama te na određene uvjete korištenja kojima podliježu, a u kojima se ne poštuje pravo EU o zaštiti potrošača, u novembru 2016. pokrenute su provedbene mjere.

Operateri društvenih mreža u međuvremenu su pristali izmijeniti sljedeće:

– uvjete korištenja kojima se ograničava ili u potpunosti isključuje odgovornost društvenih mreža u vezi s pružanjem usluge
– uvjete kojima se od potrošača traži da se odreknu obveznih prava koje imaju potrošači u EU, poput prava na odustajanje od kupnje na internetu
– uvjete prema kojima se potrošači nemaju pravo obratiti sudu u svojoj državi članici boravišta te prema kojima se primjenjuje kalifornijsko zakonodavstvo
– uvjet prema kojem platforma nije dužna prepoznati oglašavanje i sponzorirani sadržaj.

Predmetne društvene mreže obvezale su se izmijeniti uvjete na svim jezičnim verzijama u prvom tromjesečju 2018.

Izvor: europa.ba