O EU

Društvene mreže moraju poštivati zahtjeve o zaštiti potrošača

Društvene mreže moraju učiniti više da ispune…