Albanija

U pridruživanju Albanije nije bilo većih pomaka, ali važan signal iz Brisela za BiH i Albaniju bilo je ukidanje viza za građane tih zemalja koji putuju u zemlje članice EU, a koje je startalo 15. decembra 2010. godine. Time je vizna liberalizacija proširena na ceo Zapadni Balkan, osim Kosova.
Albanija je aplicirala za članstvo u aprilu 2009, a u novembru te godine je Savet EU tražio od Europske komisije mišljenje o kandidaturi. Albanija je 15. aprila 2010. dostavila odgovore na Upitnik Europske komisije, ali je u novembru 2010. izostala preporuka Europske komisije da joj se dodijeli status kandidata. Zahtjev za članstvo Albanija je podnijela u aprilu 2009. godine.

Više informacija možete naći na stranici Ministarstva za europske integracije Albanije