Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Links

Od 25. maja nova pravila o zaštiti ličnih podataka

Zaštiti ličnih podataka pridaje se veliki značajZaštiti ličnih podataka pridaje se veliki značaj
Evropska komisija objavila je smjernice kojima će se osigurati da se širom EU od 25. maja nesmetano primjenjuju nova pravila o zaštiti podataka.

Pokreće se, također, i novi internetski alat namijenjen MSP-ovima.

S obzirom da je do primjene novog propisa ostalo nešto više od sto dana, u smjernicama je dat pregled onoga što bi Evropska komisija, nacionalna tijela za zaštitu podataka i nacionalne uprave još trebali preduzeti kako bi faza pripreme bila uspješno dovršena.

Iako se novom Uredbom predviđa direktna primjena jedinstvenog skupa pravila u svim državama članicama, u određenim su aspektima još potrebne znatne prilagodbe te vlade EU-a trebaju izmijeniti postojeće zakone, a tijela za zaštitu podataka osnovati Evropski odbor za zaštitu podataka. 

U smjernicama se podsjeća na glavne inovacije i prilike koje su se stvorile zahvaljujući novim pravilima, analizira se pripremni rad koji je već obavljen i daje pregled onoga što bi Europska komisija, nacionalna tijela za zaštitu podataka i nacionalne uprave još trebali poduzeti.

Andrus Ansip, potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: 

- Naša digitalna budućnost može se temeljiti samo na povjerenju.Privatnost svake osobe mora biti zaštićena. Pojačana pravila EU-a o zaštiti podataka 25. maja postaju stvarnost. To je veliki korak naprijed i predani smo nastojanju da svi imaju koristi od toga.

Komisija poziva vlade i tijela za zaštitu podataka u EU-a da budu spremni i pruže podršku primjeni novih pravila.

Od donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka u svibnju 2016. Komisija je surađivala sa svim relevantnim dionicima – vladama, nacionalnim tijelima, poduzećima, civilnim društvom – na pripremi primjene novih pravila.

Komisija je objavila i novi, praktični internetski alat kako bi pomogla građanima, poduzećima, a posebno MSP-ovima, te drugim organizacijama da se usklade s novim pravilima o zaštiti podataka i pokazala im kako da od njih imaju koristi.

Izvor: europa.eu