Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Links

Od 24. februara u opticaju nova novčanica od 20 eura

Novčanica sa poboljšanim sistemom sigurnostiNovčanica sa poboljšanim sistemom sigurnosti
Evropska centralna banka je saopštila da će 24. februara 2015. objaviti novu novčanicu od 20 eura sa unaprijeđenim sigurnosnim obilježjima u okviru serije „Evropa”.

Banka će istog dana objaviti i datum puštanja u promet ove novčanice, treće u seriji „Evropa” nakon apoena od pet i deset eura.

Serija je pokrenuta kako bi se unaprijedio kvalitet novčanica i zadržala prednost u odnosu na tehnologije falsifikovanja novca.

Eurosistem će pomoći proizvođačima, dobavljačima i vlasnicima aparata za provjeru ispravnosti novčanica da se pripreme za novu novčanicu od 20 eura. Ona će biti lagerovana u centralnim bankama u eurozoni znatno prije puštanja novčanice u promet kako bi se izvršilo njeno testiranje na mjenjačkim i aparatima za provjeru vjerodostojnosti.