Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Linkspočetna > BiH i region > Projekti

Projekti

Prekogranična saradnja BiH i RH


Prekogranični program između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, će se provoditi tokom razdoblja od 2007. - 2013. Program podržava komponentu II (prekogranična saradnja) "Instrumenta predpristupne pomoći“ EU (IPA), u okviru kojeg je za prve tri godine dodjeljeno 6 miliona eura. Dodatnih minimalno 1.058.823 eura osigurat će zemlje partneri, uglavnom od korisnika programa u pograničnom području.  Granica između Hrvatske i BiH se proteže na gotovo 1.000 kilometara. Usprkos heterogenosti ovog područja pogranična područja se suočavaju sa sličnim izazovima: privredno propadanje vezano uz kolaps tradicionalnih industrija/tržišta nakon raspada Jugoslavije, velike migracije tokom i nakon rata uz trajnu depopulaciju koja traje sve do danas te velike štete na javnoj infrastrukturi koje su samo djelomično popravljene kroz nedostatne investicije.
Tradicionalne privredne i kulturne veze između dvije zemlje u pograničnom području su također bile teško pogođene sukobom i njegovim posljedicama. Zato ovaj program pokušava oživjeti nekadašnje prekogranične veze i aktivnosti kroz rješavanje nekih od zajedničkih društveno-ekonomskih i ekoloških problema.

Godina

2007

2008

2009

2010*

2011*

BiH

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Hrvatska

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ukupno**

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

*)indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Ciljevi programa su:

•  podržati osnivanje prekograničnih mreža i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih aktivnosti kako bi se revitaliziralo ekonomija, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija programskog područja, 

•   izgraditi sposobnost lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU i pripremiti ih za upravljanje budućim prekograničnim programima
Ti će se ciljevi postizati kroz provođenje mjera u okviru sljedećih prioriteta:
Prioritet 1. Stvoriti zajednički privredni/ekonomski prostor,
Prioritet 2. Poboljšati kvalitetu života i socijalnu koheziju
Vise informacija na: www.cbc-cro-bih.net

Program prekogranične saradnje između Srbije i BiH


Godina

2007

2008

2009

2010*

2011*

BiH

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Srbija

1 100 000

1 100 000

1 300 000

1 100 000

1 100 000

Ukupno

1 800 000

1 800 000

2 000 000

1 800 000

1 800 000

*) indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je stimulisanje privrede i smanjenje relativne izolacije programske oblasti jačanjem zajedničkih institucionalnih mreža i kapaciteta ljudskih resursa.
Program je fokusiran na:
Prioritet 1: Ostvarivanje društvene i ekonomske kohezije kroz aktivnosti kojima se unapređuju fizička, poslovna, društvena i institucionalna infrastruktura i kapaciteti

Program prekogranične saradnje između BiH i Crne Gore


Godina

2007

2008

2009

2010*

2011*

BiH

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Crna Gora

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

Ukupno**

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

*) indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera. Posebno je utvrđen jedan prioritet u smislu intervencija u prekograničnoj saradnji:
Prioritet 1: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privrede programske oblasti

IPA Program prekogranične saradnje sa zemljama članicama

IPA Jadranski program prekogranične saradnje


Godina

2007*

2008*

2009*

2010*

2011*

IPA Jadranski program**

1 310 000

2 239 137

2 447 544

2 496 495

2 546 425

* indikativni iznosi;**integralni pristup-sve zemlje učesnice spajaju sredstva

Opšti cilj programa je jačanje mogućnosti za održiv razvoj jadranskog regiona usklađenom strategijom djelovanja među partnerima iz prihvatljivih  područja. Program je baziran na slijedećim prioritetima:
Prioritet 1 – Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja
Prioritet 2 – Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika
Prioritet 3 – Dostupnost i mreže
Dogovoren je integralni pristup koji podrazumijeva spajanje finansijskih alokacija svih zemalja učesnica u jedan jedinstven fond, iz kojeg se finansiraju projekti od zajedničkog interesa. Za BiH alocirano je oko 6 miliona eura za trogodišnji period 2007 – 2009.

Programi transnacionalne saradnje (ERDF territorial cooperation programmes)

Program transnacionalne saradnje Jugoistočna Evropa (SEE)


Godina

2007

2008

2009

2010*

2011*

SEE

453 020

406 080

460 202

495 406

541 714

*) indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Program Jugoistočna Evropa (SEE), koji uključuje 16 zemalja, ima za cilj razvoj transnacionalnih partnerskih odnosa u pitanjima od strateškog značaja kako bi se unaprijedio proces teritorijalne, ekonomske i društvene integracije i poboljšalo jedinstvo, stabilnost i konkurentnost regiona. Prioriteti ovog programa su:
Prioritet 1: Stvaranje uslova za inovacije i poduzetništvo
Prioritet 2: Zaštita i unaprijeđenje okoliša
Prioritet 3: Poboljšanje dostupnosti
Prioritet 4: Stvaranje sinergija za održivi rast na transnacionalnom planu
U okviru prvog poziva za podnošenje projektnih prijedloga ukupno je za finansiranje odobreno 40 projekata, od kojih 6 uključuju partnere iz BiH. Sredstva sa partnerima iz BiH sa ukupnom iznosom od 385.213 eura, ugovorena su od  Delegacije Evropske unije BiH u Sarajevu.

Program transnacionalne saradnje Mediteran (MED)  


Godina

2007

2008

2009

2010*

2011*

MED **

/

100 000

100 000

120 000

130 000

*) indikativni iznosi; **) iznosi u eurima

Opšti cilj programa je poboljšanje konkurentnosti područja Mediterana u namjeri da se promoviše rast i prilike za zapošljavanje za buduće generacije i promoviraju teritorijalne kohezije i zaštita okoliša u smislu održivog rasta. Određena su četiri prioriteta:
Prioritet 1: Jačanje kapaciteta za inovacije
Prioritet 2: Zaštita okoliša i promocija održivog teritorijalnog razvoja
Prioritet 3: Poboljšanje mobilnosti i teritorijalne pristupačnosti
Prioritet 4: Promocija integrisanog i policentričnog razvoja prostora Mediterana
Program MED uključuje trinaest zemalja Sredozemlja. Program obuhvata 9 država članica EU, i proširen je uključivanjem zemalja Sredozemlja koje su kandidati ili potencijalni kandidati za članstvo u EU.