Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Linkspočetna > BiH i EU > Institucije EU u BiH

Institucije Europske unije u BiH

Institucije Europske unije u BiH


Specijalni predstavnik EU u BiH
Emerika Bluma 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 283 500

Fax: + 387 33 283 501
www.eusrbih.eu


Snage Europske unije u BiH
HQ EUFOR
71000 Sarajevo/Butmir
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 49 lokal 5674 ili 5677
Fax: + 387 33 283 501
www.euforbih.org


Policijska misija Europske unije
EUPM poštanski fah 90
Aleja Bosne Srebrene bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 752 500
www.eupm.org


Delegacija Europske unije u BiH
Skenderija 3a
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 33 254 700
Fax: + 387 33 666 037
www.europa.ba