Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Linkspočetna > kontakt

About us / O nama

NGO JaBiHEUjabih_EU_2011022007152029.jpg

Office: Ćumurija 2
71000 Sarajevo, BiH

 tel:  387/33 725 832,
cel: 387/61 477 892

e-mail: info@jabiheu.baAs its name indicates, NGO “JaBiHEU” spreads the idea of European integration and EU values in the Western Balkans. It works on affirmation and presentation of European values in democracy and human rights. “JaBiHEU” strongly supports awareness raising on EU integration processes, development of professional and social analysis and strategies and communication of socially relevant and sensible issues.

"JaBiHEU" with other partners (BH Journalists association, Media center and Press Council, currently is working on the EU supported projects: Development of the Law on media ownership's transparency and advertising and on the Project #godigitalagainstharassment- that promotes fight against digital harassment of journalists (especially female journalists).

In terms of communication and event management, "JaBiHEU" also supported agencies that worked on many EU/ EUSR communication projects promoting EU standards in dialogue, reconciliation, youth education and employment and business cooperation.

Partners: BiH Journalists' association- BH novinari, Media Centre, BiH Press Council, South East Europe Media Association, Croatian Association of Journalists, Safe journalists network

Secretary General: Ajla Pozder, 061 477 892

                         Membership: Individual membership

                      _______________________________________________

                    

Kao što samo ime kaže NVO "JaBiHEU"promovira ideje evropskih integracija i evropskih vrijednosti na prostoru Zapadnog Balkana. Organizacija radi na afirmaciji i prezentaciji evropskih vrijednosti u demokratiji i ljudskim pravima. "JaBiHEU" predano radi na podizanju svijesti o procesima EU integracija, razvoju profesionalnih i društvenih analiza i strategija i na komunikaciji društveno relevantnih i senzibilnih tema.

"JaBiHEU" sa partnerima (BH Novinari, Media centar i Vijeće za štampu trenutno radi na projektima koje podržava EU: Razvoj zakona o transparentnosti medijskog vlasništva i oglašavanja kao i na projektu #godigitalagainstharassment- koji promovira borbu protiv digitalnog nasilja nad novinarima posebno novinarkama.

Na polju komunikacije i organizacije događaja, "JaBiHEU"vpodržava agencije koje rade na mnogim komunikacijskim projektima EU/ EUSR-a koji promovišu EU standarde u dijalogu, pomirenju, obrazovanju i zapošljavanju mladih i poslovnoj saradnji.

Partneri: BH novinari, Media Centar, Vijeće za štampu BiH, SEEMO- Medijska organizacija Jugoistočne Evrope, Hrvatska udruga novinara, Safe journalists network

Generalna tajnica: Ajla Pozder, 061 477 892

Članstvo: individualno