Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Linkspočetna > EU fondovi

EU fondovi

kovanice euro EU fondovikovanice euro

IPA (Instrument predpristupne pomoći) je novi, jedinstveni finansijski instrument Europske unije uspostavljen 17. jula 2006. Uredbom Vijeća EU 1085/2006.

IPA je uspostavljena za finansijsku perspektivu 2007.- 2013. godina, kao pomoć državama u njihovim nastojanjima da postanu članice EU.


IPA je fleksibilan instrument, a namijenjen je državama kandidatkinjama: Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj i zemljama potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji te Kosovu pod rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/99.


Ciljevi IPA-e su pomoć zemljama korisnicama u usklađivanju domaćeg zakonodavstva s acquis communautaire-om i u njegovom provođenju te u pripremi zemalja za korištenje strukturalnih i kohezionog fonda Europske unije.