Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Links

Javnost treba znati ko su vlasnici medija i kako se finasiraju iz javnih budžeta

Sa prezentacije istraživanja o transparentnosti vlasništva i finansiranja medija iz javnih budžeta Uređivačka nezavisnost i vlasnička transparentnost - polazište su uređenih odnosa u medijima, navodi se u Izvještaju o regulaciji transparentnosti vlasništva i finansiranju medija iz javnih budžeta

Opširnije …

IZDVOJENO

BiH i EU

O EU

MOJ STAV

BiH i REGION

JA i EU