Europske vrijednosti u BiH

Skip Navigation Links

Medijska zajednica podržava transparentnost medijskog vlasništva i finansiranja

Sa konferencije u Sarajevu: Transparentnost  u korištenju javnih fondova preduslov za nezavisnost medijaZakonskim rješenjima trebalo bi omogućiti sprečavanje konflikta interesa, podizanje vrijednosti medijskog tržišta i održivosti medija

Opširnije …

IZDVOJENO

BiH i EU

O EU

MOJ STAV

BiH i REGION

JA i EU